Úřední deska 

 

SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn a na webových stránkách mateřské školy www.skolkaohrada.cz. nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 27.05.2020 do 10.06.2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

MS7/2020/11

Přijato

 

MS7/2020/208

Přijato

MS7/2020/35

Přijato

 

MS7/2020/212

Přijato

MS7/2020/68

Přijato

 

MS7/2020/233

Přijato

MS7/2020/77

Přijato

 

MS7/2020/243

Přijato

MS7/2020/116

Přijato

 

MS7/2020/174

Přijato

MS7/2020/131

Přijato

 

MS7/2020/207

Přijato

MS7/2020/147

Přijato

 

MS7/2020/247

Přijato

MS7/2020/198

Přijato

 

 

 

 

  

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace

 

Rozhodnutí o přijetí si mohou rodiče vyzvednou ve dnech 2. a 3. června 2020 v době od 8 - 15 hodin. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informační schůzka s rodiči nově přijatých dětí se bude konat v úterý 16. června v 15:30 hod. v I. třídě MŠ. Prosíme vás, na schůzku se dostavte bez dětí. Děkujeme.

S pozdravem Olga Zedníková.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

POZOR!

Vážení rodiče,

vedení radnice rozhodlo o znovuotevření městem zřizovaných mateřských škol. Provoz bude znovu zahájen v pondělí 25. května 2020. 

Těšíme se na vás.

Pokud vaše dítě do MŠ nenastoupí, prosíme o řádné odhlášení telefonicky nebo emailem. Děkujeme.

Po znovuotevření mateřské školy ve školním roce 2019/2020 bude předškolní vzdělávání realizováno za určitých podmínek daných MŠMT. Žádáme vás, aby jste se důkladně seznámili s těmito podmínkami v uvedeném dokumentu. 

Informace o provozu a organizačních podmínkách MŠ Vsetín, Ohrada 1879, p. o. v období do konce školního roku 2019-2020

Čestné prohlášení

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prázdninový provoz zůstává tak jak byl plánován. 

Závazné přihlášky do náhradní mateřské školy si zákonní zástupci vyzvednou v kmenové mateřské škole (MŠ Ohrada) od 18. května do 29. května 2020 a ve dnech 4. a 5. června 2020 je vyplněné odevzdají v náhradních mateřských školách. 

Oznámení o prázdninovém provozu: MS_PRAZDNINY_2020 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Desatero předškoláka

 

….. aneb, co všechno bych měl umět, než půjdu do školy

 

  1. DÍTĚ BY MĚLO BÝT DOSTATEČNĚ FYZICKY ZDATNÉ A POHYBOVĚ VYSPĚLÉ

 

 

 

 

  1. DÍTĚ BY MĚLO BÝT SAMOSTATNÉ V SEBEOBSLUZE

 

 

 

 

  1. DÍTĚ BY MĚLO MÍT PŘIMĚŘENÉ JAZYKOVÉ A ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

 

 

 

 

  1. DÍTĚ BY MĚLO ZVLÁDAT KOORDINACI RUKY A OKA, JEMNOU MOTORIKU, PRAVOLEVOU ORIENTACI

 

 

 

 

  1. DÍTĚ BY MĚLO BÝT SCHOPNÉ ROZLIŠOVAT ZRAKOVÉ A SLUCHOVÉ VJEMY
  2. DÍTĚ BY MĚLO ZVLÁDAT JEDNODUCHÉ LOGICKÉ, MYŠLENKOVÉ A POČETNÍ OPERACE

 

 

 

 

 

  1. DÍTĚ BY MĚLO MÍT DOSTATEČNĚ ROZVINUTOU POZORNOST A PAMĚŤ

 

 

 

 

  1. DÍTĚ BY MĚLO BÝT PŘIMĚŘENĚ CITOVĚ A SOCIÁLNĚ VYSPĚLÉ A SAMOSTATNÉ

 

 

 

 

  1. DÍTĚ BY MĚLO BÝT SCHOPNO VNÍMAT PŘIMĚŘENÉ LULTURNÍ PROJEVY A PROJEVOVAT SE V TVOŘIVÝCH ČINNOSTECH

 

 

 

 

  1. DÍTĚ BY MĚLO BÝT SCHOPNO SE PŘIMĚŘENĚ ORIENTOVAT VE SVÉM PROSTŘEDÍ

 

 

 

 

odkaz na pracovní listy - náměty

dětské stránky.cz

pracovnilistypropredskolakypinterest.com

 

 

 

 

Zápis do MŠ Ohrada - informace

 

Kritéria

 

Příloha č. 1. Čestné prohlášení k očkování

 

Příloha č. 2. Očkovací kalendář

 

Příloha č. 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 

 

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že jsem se z rodinných důvodů vzdala funkce ředitelky a od 1.5.2020 jsem ukončila působení v MŠ Ohrada.

Děkuji vám všem za spolupráci a přeji vám hodně radosti s vašimi dětmi.

Vzhledem k dané celospolečenské situaci nemám jinou možnost rozloučení se s vámi a s dětmi.

Děkuji vám, Pavla Martinásková

 

 

 

  

 

Rada města Vsetín vyhlašuje v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitos­tech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění konkurs

 

na pracovní místo ředitele Mateřské školy Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace.

  

Požadavky:

 

V případě zájmu zašlete přihlášku a k ní doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů a příloh:

 

Pracovní poměr bude uzavřen s nástupem dohodou po 1. květnu 2020.

 

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 30. 04. 2020 na adresu: Město Vsetín, odbor školství a kultury, Svárov 1080, 755 24 Vsetín. Obálku označte heslem „KONKURS MŠ OHRADA.

 

Mgr. Ing. Růžička Jiří, v. r.

 

starosta města Vsetín

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELE ve věci UZAVŘENÍ

MŠ VSETÍN, OHRADA 1879, p.o.

Na základě rozhodnutí zřizovatele je MŠ Vsetín, Ohrada 1879,p.o.

UZAVŘENA od 19.3.2020 do odvolání

(bude upřesněno dle vývoje situace)

Zákonní zástupci dětí, kteří pracují v IZS a potřebují zabezpečit své dítě, mají možnost využít po dobu uzavření MŠ Vsetín, Ohrada 1879, p.o. ZŠ Sychrov, která bude pro tyto účely otevřená od 6,00 hodin do 16,00 hodin. Kontaktujte telefonicky pana ředitele na čísle 733 776 657.

Sledujte, prosím, www stránky MŠ Vsetín, Ohrada 1879,p.o.

 

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let důvodu uzavření školského zařízení si můžete vyzvednout ve dnech: čtvrtek 19.3. od 8,00 hod do 12,00 hod pátek 19.3. od 8,00 hod do 10,00 hod

 

 

Upozornění

 

 

 

Pro nevyhnutelné případy (např. matky zaměstnané jako prodavačky, v sociálních službách apod.) MŠ Kostka nabízí, že by pro tyto děti v případě zájmu otevřela další  třídu.

 

Pokud by rodiče chtěli by využít těchto služeb, ať kontaktují p.ředitelku (MŠ Kostka) p.  Martinu Koňaříkovou.

 

ředitelka MŠ Kostka – 731 871 267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění

 

Mimořádné opatření MZ

 

Výzva KHS školám a školním zařízením

 

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k epidemiologické situaci  

 

Rozpočet 2020

 

Vnitřní řád školní jídelny (pdf)

 

 

 

 


© 2020 MŠ Ohrada Vsetín TOPlist