Zajímavosti

 

 

Hledání dýňového skřítka v MŠ Ohrada

 

Letošní podzim nás hýčkal krásnými barvami, protože byl opravdu kouzelný. My jsme si chtěli tu barevnost ještě chvíli zachovat, a proto se celá naše mateřinka na Ohradě zahalila do barvy oranžové a to je barva- no přece také dýní.

Děti s rodiči se přihlásili do soutěže „O nejkrásnější dýni“ a MŠ se plnila nádhernými dýňovými výrobky. Paní učitelky se domluvily a vymyslely úkoly, které na různých stanovištích děti s rodiči po celé MŠ plnili. Paní ředitelku hlídal v I. třídě ukrytý dýňový skřítek, kterého postupně všichni hledali a ejhle, taky jej našli. Za odměnu děti dostaly sladkost a dýňové semínko, které si mohou na jaře zasadit. V mezičase mohli všichni zúčastnění ochutnat dýňové speciality- pomazánka z dýně, dýňová buchta…. Všem moc chutnalo to, co šikovné paní kuchařky připravily. Na závěr měla zajímavý příchod veselá Paní dýně v podání paní učitelky, se všemi se srdečně přivítala a vyhodnotila soutěž. Musela konstatovat, že nejkrásnější jsou úplně všechny, ale první místo dostala dýně od Viktorky. Diplom a poděkování všem dětem i rodičům a přátelům naší školky vydařenou akci ukončilo a už jsme zaslechli v davu, že se všichni těší na nějakou další pěknou a milou akci.

 

Pavla Martinásková a celý kolektiv z MŠ Vsetín, Ohrada.

            

 

 

Téma školního roku 2019-2020 Zahradníkův rok.

 

Cílem tohoto tématu je vtáhnout děti i přátele naší MŠ do radosti z přírody….

 

Příroda a její zákonitosti i její pozitivní vnímání má na organizmus dětí i dospělých velký vliv. V dnešní době se již hodně mluví o důležitosti sepjetí člověka s přírodou, přemýšlí se nad tím, jak ji chránit a zachránit pro další generace. Mnoho lidí si uvědomilo, že již přišel ten správný čas, kdy musí nastoupit lidská vůle, cit a touha něco pro přírodu udělat, protože i tak je to již v minutě dvanácté.

 

Chceme přece žít zdravě, v klidu, chceme být zdraví, zdravě jíst, pít… Ve společnosti si to uvědomuje stále více lidí a přírodnímu působení se začíná přikládat zasloužená pozornost. Strava, pohyb a přírodní způsob života, tomu se nyní začíná přikládat větší důležitost, protože i moderními výzkumy dokazují, že ochrana přírody a zdraví a vše, co s tím souvisí, brzy bude tématem číslo jedna. Důvodů, proč se o přírodu zajímat, je mnoho. My se ve školce budeme snažit dětem zprostředkovat prožitek z krásy přírody, budeme objevovat kouzlo zahrádky, pěstování bylinek, vztahy mezi rostlinkami a zvířátky, hmyzem….. Téma je velmi rozsáhlé a my máme možnost výběru a vždy se budeme snažit předat dětem tu správnou informaci a zážitek. Příroda se dá vnímat různě, dá se v ní pohybovat, relaxovat, spoluvytvářet ji, pracovat v přírodě, chránit ji….

 

Budeme se také radovat z maličkostí i z velkých věcí, budeme pozorovat dění kolem sebe, přírodu, lidi, okolní svět, budeme se hodně hýbat, cvičit, dovádět na školní zahradě, v rámci projektových dnů….

 

Dnešní doba je velmi hektická, lidé zapomínají na radost, která sama nepřijde, musíme si ji umět najít a zážitek z přírody, z procházky v ní, z práce na zahrádce, nás k tomu vybízí.

 

 

Ve hře dětí, v řízené i přirozené činnosti, při experimentování, u pokusů, v pozorování, budeme zařazovat vše, co s přírodou souvisí. Nebudeme nic dělat násilně, ale vždy jen přirozeně, roční období nás povedou a my budeme na všechny změny reagovat.

Jak žijeme, jak se umíme radovat, jak se věnujeme pohybu, jak se chováme sami k sobě, k ostatním lidem, takovou energii vyzařujeme a takové máme zdraví, sílu, vitalitu….

 

Budeme se snažit dětem názorně a motivačně vhodně vysvětlovat nutnost vnímání sami sebe, vnímání ostatních lidí kolem sebe, za přírodou budeme cestovat v rámci projektových dnů, pomůcky k pokusům, sázení rostlinek, pozorování přírody, si budeme chystat, vyrábět, budeme v přírodě zpívat, tančit, ale také se zamýšlet, jak se to dělalo jindy, proč je to dnes jinak, budeme vnímat to, s kým do přírody chodíme, radujeme se, co v ní můžeme vnímat, co nám dává a co pro ni děláme my ….

 

 

Tím vším se budeme v naší školce ve školním roce 2018-2019 zabývat.

Tématu bude přizpůsobena i výzdoba v celé MŠ.

Budou ji tvořit zejména děti.

Paní učitelky budou drobné výrobky od dětí zakomponovávat do větších celků a umísťovat je po celé MŠ.

Tématem se budeme zabývat v širších souvislostech, proto je velmi důležitá teoretická příprava pedagogů a také bude velmi důležité i množství pomůcek a nápadů. Všichni si musí samostudiem zvyšovat svou odbornost.

Do aktivit budeme zapojovat provozní zaměstnance i rodiče a přátele naší školky!!!!!!

 

 

 

 

 


© 2020 MŠ Ohrada Vsetín TOPlist