Environmentální výchova v naší školce

 

 

 

 

Ekologická školka

 

 

 

Město Vsetín propůjčilo MŠ Vsetín, Ohrada 1879 právo používat ve školním roce 2019-2023 označení Ekologická škola. Škola úspěšně splnila podmínky stanovené strukturou Ekologického auditu.

V naší školce je již dlouhodobě ve výchovně vzdělávacím programu začleněna také ekologická výchova.

Témata jako např. Planeta Země, Živá a neživá příroda, Ve zdravém těle, zdravý duch a další se zabývají všemi otázkami, na které dětem dáváme odpovědi i v oblasti ekologie.

Člověk je ve srovnání s přírodou nedokonalý a každý vnímá přírodu jinak. Důležité je, abychom se my, dospělí, zastavili, uvědomili si krásu a bohatství přírody a velmi citlivě a vhodně předávali naše poznatky a pocity dětem.

 

Cíle naší školky:

 

 • vytvářet zdravé a harmonické prostředí v naší školičce
 • záleží nám dobrém materiálním vybavení a na ekologickém provozu
 • snažíme se být zdravou školkou s ekologickým myšlením všech- podporujeme se v tvořivé a klidné atmosféře a formujeme si kladné lidské vlastnosti- zodpovědnost, skromnost, sebeúctu, sebedůvěru….
 • sebevzdělávání v oblasti ekologie – znát názvy rostlin, zvířat...
 • vytvářet u dětí základy pro práci s informacemi
 • vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou i neživou přírodou, lidmi, společností, s planetou Země...

 

Prakticky naplňujeme cíle environmentální výchovy takto:

 

 • k estetizaci prostředí používáme vhodné přírodniny, které společně s dětmi využíváme
 • pozorujeme přírodu, učíme se jí rozumět, povídáme si o tématech, provádíme pokusy a jejich závěry hodnotíme, studujeme encyklopedie, pracujeme s různými materiály…
 • studujeme literaturu s ekologickou tématikou, navštěvujeme s dětmi různé akce…
 • dbáme na zdravou výživu dětí - zpestřujeme jídelníček o celozrnné pečivo, velké množství  ovoce a zeleniny, dostatek tekutin po celý den….
 • třídíme odpad, provádíme recyklaci, vedeme k tomu také děti
 • maximálně využíváme odpadový materiál pro pracovní a výtvarnou výchovu…
 • děti vedeme k šetření s materiálem i s energií, vodou…
 • děti nám pravidelně pomáhají při udržování školní zahrady, staráme se o květinkový záhonek

 

Svým osobním postojem a příkladem se snažíme, abychom v dětech zaseli semínko ekologického cítění tak, aby vše co dělají a v budoucnu dělat budou, mělo smysl a aby svět a všichni v něm měli spokojený a pohodový život.

 

 

 

 

 

 

 


© 2021 MŠ Ohrada Vsetín TOPlist