Platby školného a stravného

 

 

Informace o zřízení inkasa a další možnosti platby za MŠ

 http://www.skolkaohrada.cz/images/images/obr%C3%A1zky/inkaso%20pro%20rodi%C4%8De%20informace.pdf

 

Pokud nestihnete zřídit inkaso do 15. Září, platbu za září zašlete na účet pod přiděleným variabilním symbolem a MŠ si bude platbu strhávat až od 15.října.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Navrátilovou na telefonním čísle: 606446488. Účet MŠ: ČSOB 168792267/0300.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souvislosti se správným dodržování zásad ochrany osobních údajů (GDPR) se mění od 1.9. vnitřní systém pro platbu stravného a školného.

Z tohoto důvodu je nutné zřídit si u své banky Inkaso (povolení MŠ strhávat stravné z účtu), nejpozději do konce září (doneste váš spojovací účet se jménem dítěte a svým podpisem do kanceláře ŠJ, nebo přenechte u učitelek ve svých třídách).

Platby budou vyvěšeny v šatnách vašich tříd a na internetových stránkách MŠ pouze pod variabilním symbolem (nikoliv již pod jménem), který vám bude přidělen ihned při nástupu do MŠ.

Děkujeme za pochopení

 

Ředitelka MŠ

Vedoucí stravování

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2021 MŠ Ohrada Vsetín TOPlist