Platby školného a svtravného

 

 

Pokud nestihnete zřídit inkaso do 15. Září, platbu za září zašlete na účet pod přiděleným variabilním symbolem a MŠ si bude platbu strhávat až od 15.října.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Navrátilovou na telefonním čísle: 606446488.

 

 

 

 

 

V souvislosti se správným dodržování zásad ochrany osobních údajů (GDPR) se mění od 1.9. vnitřní systém pro platbu stravného a školného.

Z tohoto důvodu je nutné zřídit si u své banky Inkaso (povolení MŠ strhávat stravné z účtu), nejpozději do konce září (doneste váš spojovací účet se jménem dítěte a svým podpisem do kanceláře ŠJ, nebo přenechte u učitelek ve svých třídách).

Platby budou vyvěšeny v šatnách vašich tříd a na internetových stránkách MŠ pouze pod variabilním symbolem (nikoliv již pod jménem), který vám bude přidělen ihned při nástupu do MŠ.

Děkujeme za pochopení

 

Ředitelka MŠ

Vedoucí stravování

 

stravné a školné za rok 2020 březen
variabil variabil variabil
909101 545,00 909201 965,00 909301 700,00
909102 300,00 909202 665,00 909302 700,00
909103 650,00 909203 1000,00 909303 700,00
909104 720,00 909204 770,00 909304 525,00
909105 300,00 909205 1000,00 909305 580,00
909106 580,00 909206 580,00 909306 1070,00
909107 300,00 909207 770,00 909307 665,00
909108 755,00 909208 770,00 909308 700,00
909109 860,00 909209 825,00 909309 420,00
909110 685,00 909210 770,00 909310 735,00
909111 825,00 909211 700,00 909311 890,00
909112 755,00 909212 0,00 909312 510,00
909113 300,00 909213 860,00 909313 735,00
909114 650,00 909214 755,00 909314 1000,00
909115 790,00 909215 685,00 909315 685,00
909116 1070,00 909216 930,00 909316 735,00
909117 1070,00 909217 840,00 909317 1070,00
909118 510,00 909218 1035,00 909318 700,00
909119 1960,00 909219 480,00 909319 790,00
909120 405,00 909220 665,00 909320 790,00
909121 825,00 909221 0,00 909321 560,00
909122 405,00 909222 770,00 909322 1000,00
909123 615,00 909223 595,00 909323 350,00
909124 650,00 909224 1860,00 909324 860,00
909125 1000,00 909225 1070,00 909325 2035,00
celkem 17525,00 celkem 19360,00 celkem 19505,00

 

 

 

 

 

 

 


© 2020 MŠ Ohrada Vsetín TOPlist