říjen
variabil kč variabil kč variabil
Platby školného a stravného

 

 

Informace o zřízení inkasa a další možnosti platby za MŠ

 http://www.skolkaohrada.cz/images/images/obr%C3%A1zky/inkaso%20pro%20rodi%C4%8De%20informace.pdf

 

Pokud nestihnete zřídit inkaso do 15. Září, platbu za září zašlete na účet pod přiděleným variabilním symbolem a MŠ si bude platbu strhávat až od 15.října.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Navrátilovou na telefonním čísle: 606446488. Účet MŠ: ČSOB 168792267/0300.

 

 

 

stravné a školné za rok 2021 leden
variabil variabil variabil
909101 790,00 909201 760,00 909301 480,00
909102 930,00 909202 226,00 909302 1200,00
909103 860,00 909203 595,00 909303 0,00
909104 930,00 909204 595,00 909304 720,00
909105 755,00 909205 595,00 909305 400,00
909106 930,00 909206 595,00 909306 655,00
909107 580,00 909207 630,00 909307 560,00
909108 720,00 909208 630,00 909308 490,00
909109 860,00 909209 560,00 909309 700,00
909110 930,00 909210 525,00 909310 490,00
909111 895,00 909211 665,00 909311 350,00
909112 930,00 909212 525,00 909312 700,00
909113 825,00 909213 595,00 909313 630,00
909114 825,00 909214 630,00 909314 3957,00
909115 930,00 909215 720,00 909315 0,00
909116 0,00 909216 930,00 909316 35,00
909117 615,00 909217 825,00 909317 630,00
909118 860,00 909218 965,00 909318 465,00
909119 692,00 909219 930,00 909319 630,00
909120 825,00 909220 825,00 909320 1650,00
909121 790,00 909221 755,00 909321 776,00
909122 930,00 909222 930,00 909322 2542,00
909123 1000,00 909223 930,00 909323 0,00
909124 1000,00 909224 860,00 909324 545,00
909125 0,00 909225 790,00 909325 650,00
celkem 19402,00 celkem 17586,00 celkem 19255,00

 

 

 

 

 

V souvislosti se správným dodržování zásad ochrany osobních údajů (GDPR) se mění od 1.9. vnitřní systém pro platbu stravného a školného.

Z tohoto důvodu je nutné zřídit si u své banky Inkaso (povolení MŠ strhávat stravné z účtu), nejpozději do konce září (doneste váš spojovací účet se jménem dítěte a svým podpisem do kanceláře ŠJ, nebo přenechte u učitelek ve svých třídách).

Platby budou vyvěšeny v šatnách vašich tříd a na internetových stránkách MŠ pouze pod variabilním symbolem (nikoliv již pod jménem), který vám bude přidělen ihned při nástupu do MŠ.

Děkujeme za pochopení

 

Ředitelka MŠ

Vedoucí stravování

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2021 MŠ Ohrada Vsetín TOPlist