říjen
variabil kč variabil kč variabil
Platby školného a stravného

 

 

Informace o zřízení inkasa a další možnosti platby za MŠ

 http://www.skolkaohrada.cz/images/images/obr%C3%A1zky/inkaso%20pro%20rodi%C4%8De%20informace.pdf

 

Pokud nestihnete zřídit inkaso do 15. Září, platbu za září zašlete na účet pod přiděleným variabilním symbolem a MŠ si bude platbu strhávat až od 15.října.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Navrátilovou na telefonním čísle: 606446488. Účet MŠ: ČSOB 168792267/0300.

 

 

 

stravné a školné za rok 2021 únor
variabil variabil variabil
909101 -210,00 909201 800,00 909301 800,00
909102 895,00 909202 259,00 909302 760,00
909103 1000,00 909203 595,00 909303 0,00
909104 1000,00 909204 700,00 909304 560,00
909105 1000,00 909205 1295,00 909305 600,00
909106 830,00 909206 700,00 909306 0,00
909107 545,00 909207 665,00 909307 665,00
909108 930,00 909208 595,00 909308 665,00
909109 860,00 909209 140,00 909309 700,00
909110 1000,00 909210 630,00 909310 175,00
909111 650,00 909211 700,00 909311 0,00
909112 1000,00 909212 595,00 909312 700,00
909113 475,00 909213 665,00 909313 525,00
909114 860,00 909214 280,00 909314 3292,00
909115 1000,00 909215 930,00 909315 0,00
909116 0,00 909216 965,00 909316 245,00
909117 720,00 909217 860,00 909317 700,00
909118 965,00 909218 1000,00 909318 665,00
909119 888,00 909219 965,00 909319 630,00
909120 895,00 909220 685,00 909320 300,00
909121 790,00 909221 825,00 909321 804,00
909122 0,00 909222 1000,00 909322 300,00
909123 1000,00 909223 825,00 909323 0,00
909124 1860,00 909224 1000,00 909324 755,00
909125 -525,00 909225 930,00 909325 1755,00
celkem 18428,00 celkem 18604,00 celkem 15596,00

 

 

 

 

 

 

V souvislosti se správným dodržování zásad ochrany osobních údajů (GDPR) se mění od 1.9. vnitřní systém pro platbu stravného a školného.

Z tohoto důvodu je nutné zřídit si u své banky Inkaso (povolení MŠ strhávat stravné z účtu), nejpozději do konce září (doneste váš spojovací účet se jménem dítěte a svým podpisem do kanceláře ŠJ, nebo přenechte u učitelek ve svých třídách).

Platby budou vyvěšeny v šatnách vašich tříd a na internetových stránkách MŠ pouze pod variabilním symbolem (nikoliv již pod jménem), který vám bude přidělen ihned při nástupu do MŠ.

Děkujeme za pochopení

 

Ředitelka MŠ

Vedoucí stravování

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2021 MŠ Ohrada Vsetín TOPlist